Punt d’informació a la ciutadania

Integració urbana d’FGC. Barris Can Feu i Gràcia (Sabadell)

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 04-02-2019


FINAL D’AFECTACIÓ:

Integració urbana d’FGC als barris de Can Feu i Gràcia de Sabadell

El dia 4 de febrer de 2019, es va procedir a l'obertura del passeig de Can Feu entre la plaça del Mil·lenari i el carrer Damià Forment, una vegada finalitzades les obres en superfície d’Integració urbana d’FGC als barris de Can Feu i Gràcia de Sabadell, un mes abans del previst inicialment.

L’execució de les obres han consistit en el cobriment de les vies del ferrocarril d’FGC en un tram de 375 metres (entre el carrer Sobarber fins passat el passeig de Can Feu) que abans discorria en superfície i en la urbanització del passeig de Can Feu en la seva nova posició planoaltimètrica per sobre de les vies soterrades. La generació d'aquest nou tram cobert implica la modificació de les rasants dels carrers de l'entorn i del pendent de les vies al llarg de 975 metres, fins enllaçar en superfície amb les vies existents al terme de Sant Quirze del Vallès. Aquesta actuació permet millorar la permeabilitat i la mobilitat a l'entorn de la línia d’FGC, a l'hora que crea un nou espai per a l’ús ciutadà.


Vídeo

Imatges