Notícies

  

04/07/2022

Procediment d’actualització dinàmica d'Infraestructures.cat

Procediment d’actualització dinàmica d’alguns preus del pressupost d’una obra, per part dels redactors de projectes d’Infraestructures.cat.

En relació a l’actualització dinàmica dels preus dels pressupostos d’obra més afectats per la variació dels costos de certs materials (siderúrgics, bituminosos, alumini, coure i fusta), ja es troben disponibles a la web de l’ITeC, a l’apartat de Bancs d’entitats https://metabase.itec.cat/fie/#/ca/view/Entitat, els accessos per tal que els redactors de projectes puguin descarregar-se la primera actualització corresponent a cada un dels tres bancs (Edificació, Obra civil i Obres hidràuliques).

Les noves referències s’aplicaran a tots aquells projectes que lliurin la maqueta.

Als voltants del dia 15 de cada mes es disposarà a l’esmentat lloc web de 3 arxius en format TCQ2000, un per a cada banc (Edificació, Obra civil i Obres hidràuliques), que permetran actualitzar els pressupostos en format TCQ. Dins de l’apartat de cada banc, en clicar a sobre “ Actualització (...) materials principals banc (...)” es descarrega un arxiu zip que conté les instruccions d’actualització i el banc corresponent a cada tipologia

El procediment concret a seguir per part del redactor d’un projecte per a actualitzar els preus d’un pressupost d’obra, és el següent:

1. A TCQ2000 obrir el “Banc de preus” del pressupost a actualitzar.

2. Al menú Utilitats seleccionar l’opció “Adaptar preus...”.

a. On diu “Banc origen” triar el banc TCQ de preus principals que correspongui (ex. “Principals  banc IGC  Edificació 2022-05.tcq”).  Seleccionar  l’opció  “preus”  i deixar desmarcades tota la resta d’opcions. Prémer “Acceptar”.

b. El  procés  mostrarà  la  pantalla  “Relació  d’incidències”  que  inclou  la  llista d’elements que no s’han actualitzat degut a que no corresponen als materials principals a actualitzar. Prémer Acceptar.

3. En acabar el procés anar a “Utilitats” i seleccionar “Recalcular”. Aquesta operació deixa actualitzats els preus del “Banc de preus” del pressupost. 

4. En acabar obrir el “Pressupost” i al menú Utilitats seleccionar l’opció “Recàlcul”.

Aquesta operació deixa actualitzat el pressupost.