Notícies

  

24/05/2022

Inaugurat el 2n. Congrés d’Enginyeria d’Instal·lacions

El President i Conseller Delegat d´Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha assistit aquest mati a l’acte inaugural del 2n. Congrés d’Enginyeria d’Instal·lacions que es celebra a Barcelona. El Congrés, al qual està previst l’assistència de més de 500 professionals, abordarà qüestions com ara el Teletreball i la Ciberseguretat; la Qualitat de l’aire Interior, l’Economia Circular, l’abastiment i els preus de l’energia i la petjada de carboni.

L’Associació de Consultors d’Instal·lacions (ACI) decideix apostar per aquest Congrés a finals de 2018, com a resultat d’una profunda reflexió sobre la seva trajectòria i l’evolució del sector i els professionals que el conformen en els darrers 10 anys, celebrant la seva primera edició al novembre de 2019.

D’acord amb els seus objectius fundacionals, presents en totes les activitats que s’han proposat al llarg d’aquest temps, s’aposta per aquest Congrés d’Enginyeria d’Instal·lacions com a punt de trobada del sector de l’edificació, una plataforma de debat tècnic on els diferents agents que en formen part puguin trobar-se i intercanviar experiència i coneixement.

Treballem perquè empreses i altres entitats relacionades amb el sector, estiguin o no vinculades a l’ACI, hi estiguin representades, abordant temes com l’anàlisi de tendències en els models de construcció actuals, l’edificació sostenible i els edificis d’energia quasi nul·la i totes les implicacions que comporta al disseny d’instal·lacions més eficients i sostenibles, i quin és el paper que hi ha de jugar el consultor d’instal·lacions en aquest nou escenari que ja és una realitat.

En aquest Congrés es prioritzen els continguts tècnics sobre altres aspectes, factor constant en la trajectòria de l’Associació, conscients que el camí per aconseguir posar en valor el paper del consultor d’instal·lacions passa indefectiblement per associar aquesta figura a una elevada qualitat professional.